Kontakt

Zdzisław Smektała
bbd@bbd.pl
501 40 40 64

Jazz dla Mass
Promocja Sztuki i Artystów
Rynek 4, 50-106 Wrocław
tel. 071 344 43 70
tel./fax 071 344 88 00
NIP: 897-115-26-33
Regon: 008216225
Wpis do ewid.: 145171
Konto: BZ WBK S.A., I Oddział
Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
44 1090 2398 0000 0006 0803 0098